Nieuw Normaal Organiseren

vergroot de efficiëncy en effectiviteit!

 
lichtspel_web.jpg
 

Het blijkt dat hoe meer je het primaire proces opknipt in verschillende delen, des te kleiner het oplossend vermogen van die delen wordt. Dit oplossend vermogen noemen we regelcapaciteit. Hoe groter de regelcapaciteit van medewerkers, des te groter is hun probleemoplossend vermogen. 

 

In de moderne sociotechniek is het realiseren van een zo groot mogelijke regelcapaciteit voor medewerkers dan ook de kern in de zoektocht naar een structuur die past bij de ambities van de organisatie. In de nieuwe manier van organiseren wordt het primaire proces dan ook zoveel mogelijk in stand gehouden. Dat gebeurt door het werk te groeperen rondom verschillende soorten klantvragen. Het structureringsvraagstuk start dan ook bij een zorgvuldige analyse van de klantvraag. Welk type klantvragen zijn er en hoe kun je het werk rondom deze klantvragen groeperen zodanig dat er werkbare teams/afdelingen ontstaan die gezamenlijk het gewenste resultaat kunnen leveren? Het structureringsvraagstuk start dus bij het ordenen van type klantvragen.

 

Zo ontstaan er teams opgebouwd uit verschillende disciplines die zelfstandig een dienst of het product kunnen leveren. In dergelijke teams is de regelcapaciteit zo optimaal mogelijk. Deze teams zijn niet alleen in staat samen bepaalde problemen op te lossen, maar kunnen ook zelfstandig zaken met klanten regelen, zoals het maken van afspraken over levertijden, specificaties e.d.

 

Hieronder het model van Karasek waarin de relatie wordt gelegd tussen regelcapaciteit, taakeisen en de kwaliteit van arbeid.

 

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren