Nieuw Normaal Organiseren

Vergroot het psychologisch kapitaal in je organisatie!

 
ondergaande zon_web.jpg
 

In de simulatiel ervaar je hoe het is om in een klassieke, taakgerichte organisatie te werken en in een organisatie, die veel meer op zelfsturing of zelforganisatie van het werk is gebasseerd. Na een korte inleiding kan de simulatie vrijwel direct worden gespeeld. Het bestaat uit twee gedeelten. Eerst wordt de simulatie gespeeld en daarna volgt de dialoog.

 

In de simulatie gaan twee bedrijven met elkaar in concurrentie. Beide organisaties hebben dezelfde startsituatie, dezelfde productiemiddelen en hetzelfde aantal medewerkers. Alleen de manier waarop het werk is georganiseerd in in beide organisaties anders. 

 

Na de simulatie ga je samen met deelnemers in gesprek aan de hand van de waarnemingen van de observatoren. Hoe je zelf het spel hebt ervaren en de resultaten van beide organisaties. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

  • verschillen tussen zelfsturing en traditioneel organiseren,
  • wanneer werkt zelfsturing of wanneer juist niet
  • hoe wordt leiderschap ingevuld in de verschillende organisaties;
  • welk gedrag zien we in de verschillende organisaties en wat heeft dit met de context waarin men werkt te maken.

 

Met de deelnemers maak je de vertaalslag naar je eigen organisatie. Welk gedrag, type leiderschap, de wijze waarop het werk is georganiseerd etc. uit de simulatie herken je in je eigen organisatie. Ook bespreek je vragen als: is zelfsturing iets voor onze organisatie? Wat werkt en wat werkt niet in onze organisatie? Wat is er nodig voor een transitie naar zelfsturing, zelfsturende teams? Wat doen we al en hoe kunnen we dit verder ontwikkelen?

 

Wij zorgen voor de juiste condities voor een inspirerende dialoog en zorgen (indien nodig) voor de theoretische onderbouwing.

Door over deze onderwerpen en vragen met elkaar in gesprek te gaan, krijg je niet alleen kennis van de principes van zelfsturing, maar ontwikkel je ook je eigen visie hierop. Na de dialoog heb je met elkaar voldoende kennis van zelfsturing om het gesprek binnen je eigen organisatie voort te zetten. 

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren