Nieuw Normaal Organiseren

geeft energie

 
lichtspel_web.jpg
 

Wat is Nieuwe Normaal Organiseren?

 

Teruggaan naar de essentie, de opgave van de organisatie. Dat staat centraal in het Nieuw Normaal Organiseren. Vanuit je eigen ambities en talenten (sterke individuen), met je collega’s samenwerken aan een gezamenlijk geformuleerde, collectieve ambitie. Nieuw Normaal Organiseren geeft medewerkers ruimte en vertrouwen, organiseert het werk zodanig dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en nemen en laat vakmanschap tot bloei komen. Het is een manier van organiseren die vertrekt vanuit de klant en daarmee het primaire proces centraal stelt. Het zijn de ingrediënten voor de vorming van sterke, autonome resultaatverantwoordelijke teams.

 

 

                                                                                                                   

 

 

Wat levert Nieuw Normaal Organiseren op?

 

Nieuw Normaal Organiseren leidt tot onder meer:

  • Een efficiënte, klant en resultaatgerichte organisatie zonder overbodige bureaucratische rompslomp;
  • Een slanke, fitte en flexibele organisatie met een kleine staf en een minimum aan managementfuncties;
  • Een hogere productie en dito kwaliteit van producten en diensten;
  • Duurzaam presteren van mens en organisatie met korte doorlooptijden, minimale verkwisting van materiaal en betere kennisoverdracht;
  • Gemotiveerde medewerkers met plezier in het werk, die zich professioneel ontwikkelen, minder verzuimen en zich verbonden voelen met de klant, collega’s, het werk en de organisatie.

 

De filosofie van waaruit we werken

 

De kennis zit al in de organisatie. Medewerkers weten heel goed wat de klant wil, wat hen bindt, wat de gezamenlijke ambitie is en hoe het werk zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden. Wij werken daarom niet voor maar juist met de mensen waar om het gaat. We zien onszelf (afhankelijk van de situatie) meer als facilitator dan als adviseur. We faciliteren de dialoog tussen de stakeholders die op die manier van en met elkaar leren.

 

Nieuw Normaal Organiseren is clublid van KaapZ

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren