Nieuw Normaal Organiseren

zet traditionele HR-instrumenten in een nieuw perspectief

 
gladde slang_web.jpg
 

Mijn naam is Tom Eekelder en richt me voor circa 80% van mijn tijd op woningcorporaties. In deze sector ben ik als consultant/adviseur zo’n 20 jaar actief via verschillende organisaties (o.a. PriceWaterhouseCoopers en KPMG als ‘consultant to the firm’). De laatste 8 jaren werk ik als ZZP-er en werk ik samen met verschillende andere ZZP-ers.

 

In 2017 en 2018 heb ik onder andere gewerkt voor: Woningcorporatie Domijn, Mooiland, WBO, Weller, Woonvisie, Alwel, RWS, Zeeuwland en Lefier. Naast woningcorporaties heb ik de afgelopen jaren gewerkt voor onder andere het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Norlandia en de Prinsenstichting.

 

Mijn dienstverlening richt zich op organisatie-ontwerp, functiebeschrijvingen, generiek functiehuis, rolprofielen , functiewaardering, beloning en de ontwikkeling van medewerkers (competentiemanagement) in zowel een klassiek georganiseerde organisaties als organisaties die de stap maken of hebben gemaakt naar zelforganisatie/zelfsturing. 

 

Meer en meer organisaties willen de stap naar zelforganisatie/zelfsturing maken. Maar wat betekent dit voor de manier waarop je het werk organiseert? Kunnen we dan nog wel uit de voeten met de klassieke functiebeschrijvingen of moeten we juist naar meer generieke- of rolprofielen? En hoe leggen we dan de koppeling met het handboek functie-indeling woondiensten? Het laatste jaar heb ik voor verschillende woningcorporaties een generiek functiehuis ontwikkeld op basis van rolbeschrijvingen. Deze organisaties hebben of willen de stap naar zelfsturing zetten. 

Ben je nieuwsgiering of zelfsturing past bij jouw organisatie en wat de principes hiervan zijn, dan kun je met (een deel van) je organisatie een halve dag komen werken in de vliegtuig- of tzaziki-fabriek (de simulatie). Daar ga je ervaren wat de principes van zelfsturing zijn en wat dit betekent voor de resultaten, de innovatiekracht, efficiency, samenwerking en het psychologisch kapitaal in je organisatie. Meer informatie over en mijn visie op zelfsturing vind je op NiNO. In “wat we doen” staat meer achtergrond informatie over mijn dienstverlening.

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren