Nieuw Normaal Organiseren

Vergroot de innovatiekracht in je organisatie!

 
klokjesgentiaan_web.jpg
 

Veel organisaties groeperen de werkzaamheden in het primaire proces per type werkzaamheden. Zo hebben veel aannemers afdelingen als projectontwikkeling, werkvoorbereiding, inkoop, projectleiding, verkoop en nazorg. Veel woningcorporaties hebben alle activiteiten rondom de verhuur van woningen (van het opzeggen van de woning tot nieuwe huurder) ondergebracht in bijvoorbeeld de afdelingen klantenservice, onderhoud, verhuur, huuradministratie. Zij hebben dus de verschillende werkzaamheden van het primaire proces opgeknipt en functioneel gegroepeerd in afdelingen.

 

Zo’n functionele indeling van het primaire proces werkt als je de werkzaamheden kunt standaardiseren en er weinig tot geen verstoringen zijn. Maar als de kans op het aantal afwijkingen (verstoringen) toeneemt, bijvoorbeeld door een toenemende variatie in de behoeften en eisen van klanten, dan wordt de kans kleiner dat de betrokken medewerkers de verstoringen in het systeem zelfstandig weten op te lossen. Zij overzien alleen hun eigen bijdrage en niet het gehele proces. Het aantal fouten neemt toe, er ontstaan conflicten tussen afdelingen over hoe dat komt (wij/zij), de productie vertraagt, de wachttijden lopen op en medewerkers zijn veelal niet in staat deze problemen op te lossen. Men is namelijk afhankelijk van andere afdelingen. Het management is nodig om het probleem op te lossen. Het gevolg is een afnemend verantwoordelijkheidsgevoel bij medewerkers (het management lost het wel op) en een toenemende overbelasting bij het management dat vooral bezig is met brandjes blussen. Een ver doorgevoerde arbeidsdeling leidt er toe dat mensen van hun werk vervreemden en aangeleerd hulpeloos worden. 

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren