Nieuw Normaal Organiseren

Vergroot het psychologisch kapitaal in je organisatie!

 
struiksprinkhaan_web.jpg
 

Bij organisaties die kiezen voor zelfsturing heeft HR een heel andere rol dan in traditioneel georganiseerde organisaties. In traditionele organisaties richt HR zich op het vraagstukken zoals: onder andere:

  • hoe motiveer ik mensen?
  • hoe stimuleer ik de ontwikkeling medewerkers?
  • hoe optimaliseren we de samenwerking (tussen afdelingen)?
  • hoe borgen we een coachende stijl van leidinggeven?
  • hoe beoordelen we medewerkers op hun resultaat bijdrage en ontwikkeling?
  • etc. etc.

Hiertoe ontwikkelt HR allerlei instrumenten (beoordelingssystemen, competentiemanagement etc.) om leidinggevenden en medewerkers in staat te stellen met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen. Vaak loopt dit erg moeizaam en levert bij zowel HR als leidinggevenden en medewerkers de nodige frustraties op.

 

Ervaring leert dat in organisaties die de principes van zelfsturing toepassen, gesprekken over resultaatbijdrage, elkaar feedback geven en beoordelen, werkoverleg, leren op de werkplek etc. vanzelf gaan. De reden hiervoor is dat dergelijke teams zelf verantwoordelijk zijn voor het realiseren van vooraf afgesproken resultaten. Bijvoorbeeld het realiseren van een maandelijkse huuromzet, het terug brengen van de (frictie) leegstand, het budget m.b.t. het mutatie- en reparatieonderhoud etc. Een juiste toepassing van de principes van zelfsturing betekent immers dat dergelijke teams niet afhankelijk zijn van andere teams of individuen om dergelijke doelstellingen te realiseren. Deze teams ontvangen maandelijks een rapportage over de mate waarin de verschillende doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit nodigt deze teams uit om samen te kijken naar wat anders en beter kan en wat een ieders bijdrage is aan het totaal resultaat van het team. Men is ook genoodzaakt samen te werken om de resultaten te realiseren. Daardoor leren teamleden van en met elkaar en geven elkaar feedback, beoordelen elkaar op momenten dat de resultaten hiertoe aanleiding geven. Hiervoor zijn geen instrumenten van HR voor nodig.

 

Wat is dan de rol van HR bij zelfsturing?

HR of beter gezegd P&O (Personeel & Organisatie-ontwikkeling) richt zich niet zozeer op het ontwikkelen en toepassen van personeelsinstrumenten, maar is veel meer een coach en teambegeleider die er voor zorgt dat (met name in het begin) het goede gesprek binnen het team plaats vindt. P&O leert teams en teamleiders maandrapportages te gebruiken om hun eigen handelen en dat van elkaar te analyseren, te beoordelen en bij te stellen en dat alles gericht op het realiseren van de teamresultaten. Het hebben van de goede teamdoelstellingen en het inzicht is de mate waarin ze dit realiseren is daarbij een absolute voorwaarde.

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren