Nieuw Normaal Organiseren

geen trend maar noodzaak

 
klokjesgentiaan_web.jpg
 

Competentie- en talentmanagement, twee woorden die in de praktijk regelmatig door elkaar worden gehaald. Er is echter een essentieel verschil. Competentiemanagement vertrekt vanuit de missie, visie en strategie van de organisatie, vertaald naar de te realiseren resultaten en de daarbij horende competenties om succesvol te zijn. Talentmanagement daarentegen vertrekt vanuit de sterkten van medewerkers, wat willen zij en waar zijn ze goed in. Vanuit deze interesses en sterktes wordt bekeken hoe deze gecombineerd kunnen worden met functies/rollen in de organisatie.

Competentie- en talentmanagement binnen een duurzaam HR-beleid betekent gericht zijn op en in dialoog gaan over de interesses, talenten/competenties van medewerkers om deze in verbinding te brengen met de mogelijkheden binnen uw organisatie. Het gaat er om een optimale afstemming te krijgen tussen dat wat de organisatie wil bereiken en dat waar mensen energie van krijgen. Kenmerkend voor competentie- en talentmanagement binnen een duurzaam HR-beleid zijn de begrippen respect, omgevingsbewust en continuïteit.

Verder is competentiemanagement bij uitstek een instrument om gericht te sturen op de ontwikkeling van bepaalde duurzaamheidswaarden en -competenties in uw organisatie. Voorbeelden hiervan zijn respect, transparantie en verantwoordelijkheid nemen.

tHoRm-advies adviseert en ondersteunt u bij de ontwikkeling van competentie- en talentmanagement. Samen met u en uw medewerkers ontwikkelen wij een op uw organisatie afgestemde competentiebibliotheek, stellen we competentieprofielen op voor functies/rollen gekoppeld aan de gewenste resultaten. Tegelijkertijd besteden wij veel aandacht aan het opgang brengen van de dialoog over de interesses en talenten/competenties in combinatie met de op te leveren resultaten en mogelijkheden binnen uw organisatie. Wij koppelen missie en visie van uw organisatie aan de passie en interesses van de mens. Dit doen wij door:

  • gebruik te maken van de Appreciative Inquiry – methode (waarderend onderzoek);
  • te werken in workshops;
  • training van management en medewerkers;
  • coaching en begeleiding;
  • gebruik te maken van de RDA-methodiek.


Met de RDA-methodiek zijn wij in staat om samen met u voor alle functies evenwichtige competentieprofielen op te stellen. Tevens gebruiken we testen om het gedrag en de waarden/ motivatie in kaart te brengen. De kracht van deze methodiek is om op een snelle manier de sterktes en waarden van medewerkers te koppelen aan verschillende rollen/functies in uw organisatie. Een dergelijke match ziet er als volgt uit:

thorm_rda_profiel

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren