Nieuw Normaal Organiseren

zet traditionele HR-instrumenten in een nieuw perspectief

 
blauwe reiger_web.jpg
 

Competentie- en talentmanagement, twee woorden die in de praktijk regelmatig door elkaar worden gehaald. Er is echter een essentieel verschil. Competentiemanagement vertrekt vanuit de missie, visie en strategie van de organisatie, vertaald naar de te realiseren resultaten en de daarbij horende competenties om succesvol te zijn. Talentmanagement daarentegen vertrekt vanuit de sterkten van medewerkers, wat willen zij en waar zijn ze goed in. Vanuit deze interesses en sterktes wordt bekeken hoe deze gecombineerd kunnen worden met functies/rollen in de organisatie.

Ik adviseer en begeleid organisaties bij de ontwikkeling van competentie- en talentmanagement. Hierbij maak ik gebruik van een gestandaardiseerde set van competenties die ik eventueel kan aanpassen. Deze competenties hebben drie of vier ontwikkelingsstappen. Samen met het management en medewerkers stellen we de kerncompetenties vast (afgeleid van de strategie, kernwaarden van de orgamisatie) en de functie-specifieke competentie per functie/rol. Ik kies voor een participatieve aanpak om daarmee de dialoog tussen management en medewerkers over competenties opgang brengen. Het gaat immers om het gesprek over competenties. Waar ben ik/je goed in, wat is nodig om succesvol te zijn en waar liggen je talenten en ontwikkelingsmogelijkheden?  

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren