Nieuw Normaal Organiseren

Vergroot het psychologisch kapitaal in je organisatie!

 
houtpantserjuffer_web.jpg
 

De manier waarop we het werk organiseren is bepalend voor:

 • de resultaten;
 • de innovatiekracht;
 • de efficiency en effectiviteit van de organisatie en werkprocessen;
 • de kwaliteit van de dienstverlening;
 • de mate van klantgerichtheid;
 • de hoogte van het psychologisch kapitaal;
 • de mate van betrokkenheid van medewerkers bij het werk en de klanten.

 

Traditoneel georganiseerde organisaties (functioneel vormgegeven afdelingen) scoren op al deze punten vaak slechter dan organisaties die het werk hebben georganiseerd vanuit de principes van zelfsturing. In organisaties die de principes van zelfsturing toepassen, realiseren makkelijker een coachende stijl van leidinggeven. Organisaties die kiezen voor zelfsturing begeleid en adviseer ik door o.a.:

 • hen kennis te laten maken met de principes van zelfsturing en het vormen van een gezamenlijk beeld over zelfsturing met behulp van een simulatiespel;
 • in een co-creatioeve bijeenkomst ontwikkelen van een grofontwerp van de organisatiestructuur door het werk van buiten naar binnen te organiseren;
 • het ontwikkelen van het fijnontwerp door het beschrijven van rolprofielen;
 • het ontwikkelen van een passend beloningsbeleid (Total Reward concept);
 • begeleiding en coaching van teams en leidinggevende.
 • het ontwikkelen van een op de organisatie afgestemd HR-beleid.

 

 

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren