Nieuw Normaal Organiseren

geeft energie

 
lichtspel_web.jpg
 

De toenemende schaarste aan grondstoffen, krapte op de arbeidsmarkt en de impact van onze leefwijze op het leefmilieu (CO2-uitstoot, afval) zetten de thema’s duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) steeds hoger op de agenda. Dagelijks is er wel aandacht voor dergelijke thema’s, in welke vorm dan ook. Hierdoor worden organisaties steeds meer aangesproken op hun toegevoegde waarde en moeten zij hierover steeds vaker verantwoording afleggen. Het is dan ook niet vreemd dat organisaties begrippen als MVO en duurzaamheid opnemen in hun visie, strategie en doelstellingen. Daardoor weten steeds meer organisaties duurzaamheidsthema’s te vertalen naar concurrentievoordelen. Sterker nog deze bedrijven zien hun omzet en winst stijgen door besparingen en krijgen juist vanwege het MVO bepaalde opdrachten/orders binnen.

Het integreren en realiseren van duurzaamheid en MVO in de strategie en doelstellingen hangen in sterke mate af van de motivatie en inzet van de mensen binnen de organisatie; zij geven vorm en inhoud aan MVO en duurzaamheid. MVO en duurzaamheid in de organisatie vragen om visie, ondernemerschap, verantwoordelijkheid en initiatief nemen, en heeft dus alles te maken met het gedrag van mensen. En juist daar ligt de relatie tussen duurzaamheid en HR.

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren