Nieuw Normaal Organiseren

geeft energie

 
houtpantserjuffer_web.jpg
 

Om te komen tot een duurzaam HR beleid maak ik gebruik van het duurzaam HR interventiekompas. Dit interventiekompas gaat uit van drie met elkaar samenhangende dimensies die verdeeld zijn in vier verschillende onderwerpen:

  • de HR instrumenten; (personeelsbehoefte, beloningsmanagement, performancemanagement, competentie en talentmanagement)
  • het HR proces; (leiderschap, medewerkers, cultuur en structuur)
  • het rendement/effect; (person, people, planet en profit)


In duurzaam HR gaan we uit van kracht, motivatie en inspiratie, bouwen we voort op dat wat er al is (waarderen), creëren we een gezamenlijk beeld over hoe het zou kunnen worden (verwonderen) en maken we plannen om dit te realiseren om ze vervolgens te implementeren. Deze methodiek is gebaseerd op Appreciative Inquiry (AI), ofwel het 'waarderend onderzoek'. Het is een andere manier van denken over het oplossen van problemen en het veranderen van organisaties. De methodiek richt zich niet op het analyseren van het probleem en het 'repareren van het defect', maar op het zoeken en het versterken van oplossingen die in de kern van de organisatie reeds aanwezig zijn. Ervaring leert dat het inspireert, enthousiasmeert en energie geeft.

thorm_kompasHet interventiekompas is een hulpmiddel om bij elke beslissing over een bepaald onderwerp ook te kijken naar de impact op de andere dimensies en onderwerpen van het kompas. Waarbij de methodiek (AI) de route aangeeft.

Wanneer te gebruiken?
Dit interventiekompas kun je onder meer gebruiken indien:

  • je wil starten met duurzaam HR, maar hoe pak ik dit nu aan?
  • je wil bepalen of en in hoeverre HR bijdraagt aan de duurzaamheid van uw organisatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  • je nieuwe HR instrumenten wilt ontwikkelen en implementeren en je hiervoor de consequenties in kaart wilt brengen voor het HR proces en het effect op de vier P’s?
  • je gaat reorganiseren (veranderen van bijvoorbeeld de organisatiestructuur en functies) en de consequenties wilt overzien op de andere dimensies?
 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren