Nieuw Normaal Organiseren

geen trend maar noodzaak

 
blauwe reiger_web.jpg
 

De RDA methodiek is gebaseerd op drie hoofdkenmerken:

  • ten eerste bestaat de linkerhelft van de grafiek gedrag waarin de nadruk ligt op ‘relaties met anderen’ bijvoorbeeld coöperatief of loyaal gedrag. In de rechterhelft staat gedrag waarin de nadruk ligt op ‘ínhoud’, zoals organiserend of resultaatgericht gedrag.
  • ten tweede bestaat de bovenste helft van de grafiek het gedrag dat wordt beschreven als ‘dynamisch’ d.w.z. neigen naar afwisseling en verandering. De onderste helft gaat over gedrag dat wordt beschreven als ‘stabiliserend’, d.w.z. het vasthouden aan en in stand houden van structuren en patronen.
  • op basis van de eerste twee kenmerken, kun je vier kwadranten onderscheiden, die een bepaald type gedrag beschrijven namelijk, ‘extravert’, ‘samenwerking’, ‘autonomie’ en resultaatgericht/nauwkeurig’. Binnen elk kwadrant wordt tenslotte onderscheid gemaakt tussen ‘sturend’ gedrag en ‘uitvoerend of ondersteunend’ gedrag. De dikke assen zijn gedragingen die te maken hebben met aansturing van mensen of zaken. De dunne assen zijn gedragingen die vooral met de uitvoering te maken hebben.

Zo ontstaan acht assen, zie onderstaande afbeelding.

thorm_rdaOp basis van de testen (vragenlijsten) wordt in kaart gebracht wat het gedrag is, verdeeld over de acht assen. De antwoorden leiden voor elke categorie tot een totale ‘score’ die op de betreffende as met een meet punt wordt aangegeven. Door de punten op de achtassen met een lijn te verbinden ontstaat een ‘spinnenwebdiagram’. Met deze testen wordt ook duidelijk wat iemand belangrijk vindt; de waarden, motivatie en interesses. Ook dit wordt weergegeven in het spinnenwebdiagram.

thorm_rda_profielTot slot worden de competenties, verbonden aan de functie, uitgezet in het spinnenwebdiagram. Middels het spinnenwebdiagram kunnen de vereiste competenties, het gedrag en de waarden met elkaar in verbinding worden gebracht. Hieronder een plaatje van een mogelijk match tussen functie, gedrag en waarden.

 

Proeverijen: Nieuw Normaal Organiseren

 

Genoeg van bureaucratie en excelmanagement?

 

Neem deel aan interactieve en werkende bijeenkomsten waarin je samen met anderen onderzoekt, bespreekt en ervaart hoe het anders kan.

Meer informatie:

nieuw-normaal-organiseren